Τα δυο μικροβιώματα για Υγεία και Ομορφιά

Ο ρόλος της χλωρίδας του εντέρου – που αργότερα ονομάστηκε μικροβίωμα – είναι σημαντικός για την σωστή λειτουργία του και αυτό είναι κάτι που η ιατρική κοινότητα γνωρίζει τις τελευταίες δεκαετίες. Στην πορεία, κατέστη σαφές πως οι διαταραχές του μικροβιώματος του εντέρου δημιουργούν προϋποθέσεις για παθήσεις αλλά και πως οι παθήσεις και οι φαρμακευτικές αγωγές που ακολουθούνται, αλλοιώνουν την χλωρίδα και έτσι ο ανθρώπινος οργανισμός εισέρχεται σε έναν φαύλο κύκλο κακής υγείας. Ο ρόλος του μικροβιώματος του εντέρου στο ανοσοποιητικό σύστημα και το νευρικό σύστημα αναδείχθηκε τα τελευταία χρόνια, ενώ η διαταραχή του ενοχοποιήθηκε και για την παχυσαρκία.

Το νέο δεδομένο είναι πως ένα άλλο μικροβίωμα, αυτό του δέρματος, φαίνεται πως “επικοινωνεί” με εκείνο του εντέρου. Η διαταραχή τους μπορεί να επιφέρει τη γήρανση με δυσάρεστα αισθητικά αποτελέσματα ή παθήσεις όπως για παράδειγμα η ακμή. Οι τελευταίες γνώσεις που έχουμε αποκτήσει αφορούν στο ποσό διαφέρει η χλωρίδα του εντέρου από περιοχή σε περιοχή αλλά και στην επίδραση που έχουν σε κάθε πάθηση τα πρεβιοτικά, τα προβιοτικά, τα συμβιωτικά και τα μεταβιοτικά. Γνώσεις που ανοίγουν νέους δρόμους στην Αντιγήρανση, την Αισθητική, την Πρόληψη και τις Φυσικές Θεραπείες και διευρύνουν τις δυνατότητες του Ιατρείου Ποιότητας Ζωής.

Πράγματι, ύστερα από την διαγνωστική προσέγγιση, οι φυσικές παρεμβάσεις με βίορυθμιστικές θεραπείες επιφέρουν βελτίωση ή ίαση σε παθήσεις ή αισθητικά προβλήματα που οφείλονται σε εκφυλιστικά φαινόμενα των ιστών και των λειτουργιών τους .

Εν κατακλείδι, η υγεία και η ομορφιά αποδεδειγμένα συνυπάρχουν για οποίες και οποίους αυτό αφορά.

Καλό μήνα!

____________
Dr. Σοφοκλής Χατζημωυσής, Doctor of Medicine
Specialist in Primary Health Care,
Aesthetic Medicine and Anti-aging
PhD in Obesity, University of Athens