Υπάρχουν οι γυναίκες που δίνουν έμφαση σε αυτό που θέλουν να δείξουν. Είναι οι γυναίκες του “φαίνεσθαι – που αναλώνουν την ενέργειά τους δίνοντας την αποκλειστική προσοχή τους στην ένδυση, την κόμμωση και την αισθητική δερματολογία.

Υπάρχουν όμως και οι γυναίκες που δίνουν έμφαση σε αυτό που είναι. Επενδύουν στη προσωπικότητα, στη δημιουργία, στην ψυχοσωματική υγεία και σε όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που τις εξυψώνουν ως υπάρξεις – και αυτό αποτυπώνεται στην έκφραση αλλά και την εξωτερική εμφάνιση. Είναι οι γυναίκες που αγαπούν την ποιότητα της ίδιας της ζωής τους και την υποστηρίζουν με φυσικές θεραπείες αντιγήρανσης προβάλλοντας τη μοναδικότητά τους που, χωρίς εξαίρεση, καταφέρνει και εξωτερικεύεται ως μοναδική ομορφιά.

Αυτές οι γυναίκες υποστηρίζονται από το Ιατρείο Ποιότητας Ζωής.
Καλό μήνα

____________
Dr. Σοφοκλής Χατζημωυσής Doctor of Medicine
Specialist in Primary Health Care,
Aesthetic Medicine and Anti-aging
PhD in Obesity, University of Athens