Πλαστικά, πλαστικές και άλλα συνθετικά απορρίμματα.

Οι επιστήμονες τα τελευταία χρόνια έχουν ευαισθητοποιήσει την παγκόσμια κοινότητα, και ευτυχώς πολλές κυβερνήσεις, για την επικινδυνότητα των πλαστικών για το περιβάλλον και τον άνθρωπο. 

Ως αποτέλεσμα, βλέπουμε να μειώνεται σταδιακά από την αγορά και η χρήση της πλαστικής σακούλας. Το πλαστικό περιέχει τοξικές ουσίες οι οποίες με την πάροδο του χρόνου διασπώνται σε μικρότερα κομμάτια τα οποία είναι γνωστά ως μικροπλαστικά. Ακόμη και οι συνθετικές μικρο-ίνες των υφασμάτων, που απελευθερώνονται από τα συνθετικά ρούχα σε κάθε πλύση, καταλήγουν συχνά μαζί με όλα τα μικροπλαστικά, στη θάλασσα. Το θαλάσσιο περιβάλλον ζημιώνεται και κατά συνέπεια προκαλούνται παθήσεις και θάνατος στα ψάρια τα οποία μέσω της διατροφικής αλυσίδας καταναλώνουμε, δημιουργώντας πρόβλημα και στον οργανισμό μας. 

Ευαισθητοποιημένοι στο πρόβλημα, για περισσότερες από 2 δεκαετίες, στο Ιατρείο Ποιότητας Ζωής, είμαστε κατά των πλαστικών στο περιβάλλον αλλά ακόμη περισσότερο είμαστε κατά των μη φυσικών ουσιών που εκχέονται στο δέρμα, μέσα στα πλαίσια αισθητικών παρεμβάσεων, με στόχο μια υποτιθέμενη ομορφιά. 

____________
Dr. Σοφοκλής Χατζημωυσής Doctor of Medicine
Specialist in Primary Health Care,
Aesthetic Medicine and Anti-aging
PhD in Obesity, University of Athens