Η αρμονία ανάμεσα στον συντηρητισμό και την υπερβολή

Η αρμονία ανάμεσα στον συντηρητισμό και την υπερβολή.

Ο όρος αρμονία αποδίδεται, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, στο ταίριασμα, στη συμμετρία, στην ευρυθμία, στις σωστές αναλογίες. Το αποτέλεσμα της αρμονίας είναι το ωραίο. Την περίοδο που διανύουμε, το ωραίο είναι το ζητούμενο στις αισθητικές ιατρικές εφαρμογές όλο και συχνότερα. Αναμφίβολα είμαστε υποχρεωμένοι να προτείνουμε το ωραίο σε κάθε ενδιαφερόμενη τόσο από ιατρική όσο και από αισθητική άποψη.

Έχετε ξαναδιαβάσει από τον γράφοντα πως, τα τελευταία χρόνια, γινόμαστε μάρτυρες της εμπορευματοποίησης και του kitsch που έχουν διαζευχθεί από το ωραίο. Η ιατρική Αισθητική πρόταση θα πρέπει να έχει θέση ανάμεσα στην απόρριψη της υπερβολής από τη μία, και του συντηρητισμού από την άλλη. Διότι η μεν υπερβολή ασφαλώς απέχει της αρμονίας και ο δε συντηρητισμός εγκλωβίζει τη γυναίκα, αποτρέποντάς τη από το να αναζητήσει επιστημονική και αισθητική διέξοδο με σκοπό να αισθανθεί και να λειτουργήσει καλύτερα στο οικογενειακό, εργασιακό και κοινωνικό της περιβάλλον.
Σαν αποτέλεσμα, η ανάδειξη της αρμονίας που σχετίζεται άμεσα με την εξατομίκευση των ιατρικών αισθητικών εφαρμογών και το σεβασμό των φυσικών λειτουργιών του κάθε οργανισμού, εναρμονίζεται με τις θετικές κριτικές των παρατηρητών. 

_________

Dr. Σοφοκλής Χατζημωυσής
Doctor of Medicine
Specialist in Primary Health Care, 
Aesthetic Medicine and Anti-aging
PhD in Obesity, University of Athens